Företagsstöd

Förklaring om vad företagsstöd är och vad man ser på sidan... Blabla

Juli - september 2022

Sökande ska kunna fylla i och skicka in en ansökan om Investeringbidrag via Min ansökan. De ska även kunna skicka in en ansökan om utbetlaning via tjänsten.

Kan vi säga något om en nytta för Handläggarna?

Oktober - december 2022

Sökande ska kunna fylla i och skicka in en ansökan om Investeringbidrag via Min ansökan. De ska även kunna skicka in en ansökan om utbetlaning via tjänsten.

Kan vi säga något om en nytta för Handläggarna?