16 september 2021 till 17 september 2021 kl. 18.00-07.00

Servicekväll 16 september

Tillväxtverkets driftleverantör kommer utföra service 16 september. Under kvällen kan våra system vara långsamma eller inte alls gå att använda.

Servicen börjar klockan 18.00. Vissa servicekvällar påverkas våra system bara några timmer och ibland pågår servicen till morgonen efter.

Rekomendation – använd inte systemen

Vår IT-enhet rekommenderar att du inte jobbar i systemen under servicekvällarna. Risken finns att det jobb du gör inte sparas.