21 december 2023 till 2 januari 2024 kl. 16.30-00.00

Sista datum att fatta beslut i Nyps och Nyps 2020 innan jul

Fram till torsdag 21 december klockan 16.30 går det att expediera beslut i Nypssystemen

Mer information om vad som gäller över jul och nyår i de olika Nypssystemen kommer som en nyhet längre fram.