21 juni 2024 kl. 10.00-11.00

21 juni - informationsträff

Du som använder våra system är välkommen till Nypscentralens informationsträffar. Vi går igenom nyheter i våra system och ger tips på vad du kan göra. Vi möts digitalt via Teams och välkomnar alla, oavsett om du tillhör en extern organisation eller arbetar på Tillväxtverket.

På vår informationsträff välkomnar vi dina frågor och förbättringsförslag. Vi strävar efter att besvara alla frågor under träffen. De frågor vi inte hinner svara på kommer att publiceras som nyheter på Nypscentralen. Läs mer om våra digitala informationsträffar. Länk till annan webbplats.

Vill du vara med men inte fått en inbjudan?

Om du inte har fått en inbjudan men vill vara med på mötet kan du be en kollega vidarebefordra inbjudan till dig. Du kan även höra av dig till Anders Runnholm.

Kontakt

Anders Runnholm
namn.efternamn@tillvaxtverket.se