Underhållsarbete av brandvägg 17 juni

Underhållet kommer innebära avbrott och störningar på våra nätverk, e-tjänster som Min ansökan, åtkomst för Nyps, Agresso coh Verksamt.se för de som kör det över internet.

Måndagen 17 juni mellan kl 17:00 – 20:00 kommer Tillväxtverket utföra planerat underhållsarbete på vår centrala kommunikationsutrustning. Det påverkar både den interna och den externa kommunikationen.

Hjälpte informationen på sidan dig?