Nypsportalen & Diver - ny version

Ny version av Diver & Nypsportalen, 23 augusti

Nypsportalen

Området Nypsstatistik har tagits bort och innehållet finns numera i Nypsbarometern. Bemyndigande rapporterna finns i en egen flik och Engagemangsuppgifterna finns i fliken stödmottagare.

Nypsbarometern

Fyra nya områden har tillkommit, Stödmottagare, Transaktion, Analys och Bemyndigande 19.1.1.

Stödmottagare

Fliken Stödmottagare används för att följa upp beviljade ärendens stödmottagare. Länk till engagemangsuppgifterna finns också på denna flik.

Transaktion

Fliken Transaktion finns för att följa nettobeviljningar och utbetalningar över tid.

Analys

Fliken Analys visar antalet ärenden, nettobeviljade- och utbetalda belopp utifrån egenvalda dimensioner. Genom att klicka på dimensionsnamnet i tabellen går det att välja andra dimensioner. Det är även möjligt att klicka på ett specifikt dimensionsvärde och dyka vidare därifrån.

Bemyndigande 19.1.1

Här finns rapporter som kan användas som underlag till rapporteringen av bemyndigandet. Bemyndigande Periodvis uppdateras vid specifika tidpunkter medan Bemyndigande Dagligen uppdateras dagligen.

Diver

Transaktionsmodellen m5003 som innehåller data från Nyps & Nyps2020 har utökats med några nya dimensioner;

  • För den nationella uppföljningen finns nu sex dimensioner för mångfald, miljö och jämställdhet.
  • Organisationsnummer från Nyps har rensats från prefix för att underlätta uttag från Nyps och Nyps2020 samtidigt.

Nyps2020 ärendemodeller, m0331 för ERUF och m0347 för projektmedel har utökats med:

  • Dimensionen manuell ansökan för att möjliggöra uppföljning av hur många ansökningar som kommer manuellt/via webb.
  • Status antal dagar har införts som faktakolumn för att se hur länge respektive ärende befunnit sig i senaste status. I ärendemodellen för projektmedel m0347 finns sex dimensioner för mångfald, miljö och jämställdhet för den nationella uppföljningen.
Hjälpte informationen på sidan dig?