Datum för höstens utbildningar och användarmötet för projektmedel

Höstens datum för utbildningar och användarmötet för projektmedel är satta. Anmäl er gärna så snabbt ni kan då det finns begränsat med platser till utbildningarna.

Utbildningar i Nyps 2020, företagsstöd

Efter användarmötet för företagsstöd 1–2 oktober kommer utrullningen av Nyps 2020 för företagsstöd att ta sin början.

Precis som under utrullningen av projektmedel kommer vi att utbilda en till två personer på varje organisation, så kallade Hypernypsare. De kommer att få en fördjupad utbildning i systemet för att hjälpa till att utbilda och stötta handläggare på hemmaplan.

Under utbildningarna arbetar vi i ett testsystem. Testsystemet kommer även att finnas tillgängligt ute i användarorganisationerna.

Vi kommer att ta fram ett filmbibliotek där de vanligaste handgreppen i systemet visas. Det har varit uppskattat vad gäller projektmedel.

Tillfällen för utbildningarna är:

  • 15-16 oktober.
  • 30-31 oktober.
  • 26-27 november.
  • 11-12 december.

Anmälan sker via mail till anders.runnholm@tillvaxtverket.se. Vi har 12 platser per utbildningstillfälle. först till kvarn gäller. Åtta organisationer har redan anmält deltagare och det börjar bli fullt på utbildningen 26–27 november. Det kommer också att anordnas uppsamlingsheat efter årsskiftet.

Utbildningarna hålls i Tillväxtverkets lokaler i Stockholm och börjar alla klockan 10.00 dag ett och avslutas senast klockan 16.00 dag två. Kallelse och detaljerat program skickas ut cirka tio dagar innan det är dags.

Fyra personer sitter i en sal, vända från kameran, och tittar på en skärm.

Användarmöte, projektmedel 12 - 13 november

Höstens användarmöte för projektmedel hålls i Tillväxtverkets lokaler på Västgötagatan 5 i Stockholm 12 – 13 november.

Programmet är under utarbetande, men naturligtvis kommer Nyps 2020 att vara i fokus. Både vad gäller det gångna årets arbete och det arbete som ligger framför oss.

Vi kommer att presentera planer för den fortsatta utvecklingen, nyheter inom Nyps analys och visa vår nya hemsida. Vi kommer också att få en inblick i det fortsatta arbetet med uppföljningssystemet för anslag 1:1 som sjösattes vid årsskiftet.

Mer detaljerad information och möjlighet att anmäla sig kommer, men ni kan räkna med att vi börjar klockan 10.00 den 12 november och avslutar senast klockan 16.00 den 13 november.

Frågor om mötet, eller förslag på vad som ska tas upp, skickas till Anders Runnholm, anders.runnholm@tillvaxtverket.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?