Företagsstöd på gång i Nyps 2020

Från 2020 ska nya beslut inom företagsstöd hanteras i Nyps 2020. Vi arbetar användardrivet där företagare och handläggare får testa funktioner och flöden i systemet.

Utvecklingsarbetet pågår för fullt med fokus på att underlätta processerna för företagen. Hittills under året har vi presenterat utvecklingsarbetet genom att bjuda in till så kallade stordemos

Ständig utveckling av Nyps 2020

Arbetet tar inte slut vid årsskiftet då vi fortsätter vidareutvecklingen under 2020. Exempelvis vill vi kunna erbjuda möjlighet att komplettera ansökningar elektroniskt och hanteringen av en enkel form av ansökan.

Funktioner och förbättringar inom företagsstöden kommer senare att kunna tillämpas i projektmedel och EU-stöd.

Hjälpte informationen på sidan dig?