Tack för ett bra och lärorikt användarmöte

Rekordnärvaro och ett engagemang på topp gjorde användarmötet till en succé. Åsikterrna ni delade med er av är viktiga nu när vi jobbar vidare med utrullningen av företagsstöd.

Porträtt av Anders Runnholm.

Anders Runnholm.

Vi på Nypscentralen är väldigt nöjda efter användarmötet i Stockholm 1 - 2 oktober. Under dagarna deltog representanter från alla regioner, vilket är rekord.

– Bara det att alla var där tyder på att våra användarorganisationer tycker att det här är viktiga frågor. Lägg sedan till engagemanget och insatsen från deltagarna, så får vi en kraft och vilja i vårt arbete som är imponerande, säger Ander Runnholm, utbildningsansvarig Nypscentralen.

– Vi kan med glädje konstatera att det känns som vi är på rätt väg. Samtidigt är vi ödmjuka och konstaterar att mycket arbete återstår.

Workshop Nyps 2020

2 oktober hölls en workshop kring handläggaruppgifter. Syftet med den var att stämma av med er om vi är på rätt väg. Och att få med oss värdefull feedback på utformningen av handläggaruppgifterna.

– Vi är alla överens om att det var bra energi och engagemang under workshoparna. Vi fick in många värdefulla synpunkter, säger Anders Runnholm.

Två personer sitt med ryggarna vänd mot kameran och jobbar vid en dator.

Utrullning av företagsstöd i Nyps 2020

Just nu pågår arbetet med att få ut företagsstöd i Nyps 2020 för fullt. Företagsstöden i Nyps 2020 fungerar annorlunda i jämförelse med gamla Nyps. Anledningen till det är det finns en uppsättning handläggningsuppgifter kopplade till de olika stöden. Handläggningsuppgifter är en hopslagning av en checklista och stödjande frågeställningar där handläggaren tar ställning till olika påståenden utifrån de legala grunder.

Deltagarna fick information om när och hur företagsstöden ska rullas ut till regionerna. Det blev många frågor och diskussioner som bland annat ledde till ändringar av föreslagna datum.

Mer information kommer under hösten. Så länge kan ni läsa mer om beställningen av företagsstöd 2020.

En man föreläser för flera personer.

Daniel Madsén, Tillväxtverket, berättade om utrullningen av företagsstöd i Nyps 2020 under ett pass 1 oktober.

Kapitalförsörjnings information från användarmötet

Företagsstöden står inför en förändring. Vi ser över förordningarna, skapar hållbara företagsstöd och utvecklar Nyps 2020.

Syftet med användarmöten är att vi får samlas och lyfter gemensamma frågeställningar. Samtidigt som vi kan informera om statusen på de utvecklingsprojekt som pågår.

Dagarna var givande och det märks att vi haft flera träffar ganska tätt inpå varandra. Det känns som att vi vandrar i samma landskap vilket är viktigt för att få till en förändring.

Information om affärsutvecklingscheckarna från användarmötet

Syftet med dagen var, utöver att träffas och utbyta erfarenheter, att ta del av de preliminära resultat som effektutvärderingen av affärsutvecklingscheckarna visar. Och att samtidigt få lämna synpunkter på resultatet. Vi tar med oss det starka engagemanget hos alla som arbetar med checkarna och viljan som finns till att utveckla och förbättra dem utifrån företagens bästa.

Hjälpte informationen på sidan dig?