Delta i vårt digitala användarmöte för projektmedel

Tyvärr blir det inget användarmöte i Stockholm i november. I stället kör vi ett webbsänt informationsmöte, tisdagen den 12 november, klockan 10.00-11.30.

Vi lovade vid användarmötet för projektmedel, 11-12 april, att bjuda in till ytterligare en träff innan årets slut. Idén var att ni skulle hinna komma igång med utbetalningar. Och utöver det skulle användarmötet fokusera på ansökan om utbetalning med beredning och beslut.

Fem personer sitter och pratar vid ett bord.

Nu kraftsamlar vi istället för en ny fysisk träff till våren. Tills dess hoppas vi att både ni och vi har hunnit längre i arbetet med Nyps 2020.

Sen aprilmötet har vi jobbat intensivt med årets mest prioriterade insats. Nämligen att förbereda för att företagsstöden ska hanteras i Nyps 2020. Det har tagit all vår tid, det innebär att vi tillfört mycket liten direkt användarnytta till er som arbetar med projektmedel eller EU-medel.

I brist på nyheter så blir mötet digitalt

Vi har alltså inte mycket nytt att presentera för er just nu. Vi ser också att ni användarorganisationer har mycket att göra och mycket medel kvar som ska betalas ut innan årsskiftet. Därför tycker vi inte det är motiverat att ta er tid i anspråk för en resa till Stockholm. Vi erbjuder istället en kortare digital informationsträff.

Information som tas upp under träffen:

  • Användningen av uppföljningssystemet och hur arbetet med uppföljning ser ut.
  • Nyheter som tillkommit i Nypsbarometern.
  • Prioriteringar och planerade förbättringar i allmänhet inför nästa år.
  • Hur arbetet med företagsstöden har utformats.
  • Under webbsändningen kommer ni att få möjlighet att skicka in frågor.
En kub i tre nyanser av blått. Under den står det "Nyps".

Fakta om Nyps 2020

Från 2019 hanteras nya ärenden inom projektmedel i Nyps 2020. I dag är nästan alla regioner och länsstyrelser i gång. I skrivande stund finns 1 148 registrerade projektärenden med 555 bifallsbeslut och 230 utbetalningar.

Tillväxtverket kan följa och analysera verksamheten nationellt genom hur projekten klassificeras.

Hjälpte informationen på sidan dig?