Nyheter i Nyps version 2.26 – nytt utseende och ny textlängd

En ny version av Nyps är ute 21 november. Det nya innehållet gäller framför allt anpassningar till den nya Citrix-plattformen. Men även andra mindre anpassningar och förbättringar.

Anpassning av Nyps till ny klientmiljö i Citrix

Nyps kommer att se lite annorlunda ut i den nya Citrix-plattformen. Det beror till största delen på att opetarivsystemet nu är Windows 10 samt att Java har fått en nyare version. Utan anpassningen hade till exempel inte knappar som OK och Avbryt visats korrekt eller gått att klicka på.

Begränsad längd på beskrivningstext i verifikatet

  • Tidigare har man kunnat skriva längre beskrivningstexter på verifikaten än vad som tillåtits i Agresso. Det har gjort att information försvunnit vid överföringen till ekonomisystenet. Nu är det begränsat till 50 tecken, lika många som är tillåtet i Agresso.
  • Du som Nyps-användare får nu ett meddelande när du skriver en beskrivningstext som är längre än 50 tecken.
Hjälpte informationen på sidan dig?