Min ansökan version 6.4

Version 6.4 lanseras torsdag 21 november. Huvudsyftet är att informera er som söker företagsstöd om sista dagen för ansökan om stöd. Dagen är måndag 2 december.

Ni kan läsa de viktigsate nyheterna med releasen i artikeln.

Extra information till sökande som jobbar med ansökan om stöd för företagsstöd.

Vi behöver din ansökan senast måndag 2 december
På grund av systembyte av det nationella ärendehanteringssystemet behöver vi din ansökan senast den 2 december. Om den investering eller insats som ansökan gäller kan vänta till 2020 är du välkommen med den 23 januari då nya systemet öppnar.
Gäller ärendet en investering och det brådskar med tillstånd att komma i gång ska du ta kontakt med en handläggare.

Ny funktionalitet för att kunna stänga möjligheten att skicka in tidigare påbörjade ansökningar om stöd efter stängningsdatum

Regionerna har nu möjlighet att via Nypscentralen bestämma vilket datum som är sista dag att registrera ansökan om stöd för en visst typ av stöd.

Förbättrad information till sökande efter att ansökan är inskickad

Ansökan är skickad

Tänk på:
Om du själv inte är behörig firmatecknare behöver din ansökan styrkas av någon som är det. I så fall, använd länken Signera manuellt i Mina ansökningar för att skriva ut signeringsdokumentet.

Förbättrad information då behörighet saknas för att ansöka om utbetalning

Du saknar behörighet

Information:

"För att kunna påbörja och hantera ansökan om utbetalning måste ditt personnummer eller din e-postadress vara registrerad i ärendet."

Den vanligaste anledningen till att ovanstående information visas är att du valt en annan inloggning än den som är registrerad i ärendet. Det vill säga inloggning med e-legitimation eller med din e-postadress. Det kan också bero på att du använder en e-postadress i inloggningen som inte är densamma som finns registrerad i ärendet.

Om inte ovanstående hjälper dig behöver du kontakta den myndighet som beslutar i ert ärende. Då kan en handläggare lägga till dig i ärendet. Kom ihåg att ange om du loggar in med e-legitimation (personnummer) eller med din e-postadress."

Förbättrad information i signeringsdokumentet

"Om du inte är behörig firmatecknare behöver din ansökan styrkas av någon som är det."

Borttagen text om "Demo environment"

Texten "Demo environment" är borttagen från rutan/knappen Övrig finansiering på sidan Mina ansökningar. Programmet är inte längre aktuellt.

Hjälpte informationen på sidan dig?