Viktigt att tänka på vid årsskiftet

I samband med ett nytt år är det en hel del att tänka på. Detta gäller även er som jobbar med Nyps, Min ansökan och Nyps 2020. Därför har vi samlat ihop nödvändig information i den här artikeln.

För stöd med anslag som utbetalas av Tillväxtverket

Sista dag för beslut och utbetalningar

Tillväxtverket stänger bokföringsperioden för december klockan 16.30 onsdag 18 december. Efter det går det inte fatta ärendebeslut eller göra utbetalningar.

Viktiga sysslor i Nyps innan årsskiftet

Alla handläggare måste innan 31 december gå igenom sina pågående stödärenden och avsluta de som går att avsluta. Det är viktigt både ur ett ekonomiskt och diariemässigt perspektiv. För att den ekonomiska uppföljningen ska stämma är det viktigt att återföra eventuellt ej utnyttjade medel till anslaget.

Första dag för nya beslut och utbetalningar 2020

Från klockan 9.00 fredag 3 januari går det åter att besluta om stöd och göra utbetalningar.

Rapportering

Underlag för bemyndigande utgår ifrån de uppgifter som finns i Nyps/Nyps 2020 31 december 2019. Rapportering av projektmedel och företagsstöd beslutade utifrån anslag 19.1.1 utgår från de uppgifter som finns i Nyps2 020 den 21 januari 2020.

Beslut och utbetalningar som registreras i Nyps 2020 i januari 2020 avser år samma år. Det finns ingen möjlighet att flytta besluten/utbetalningarna till år 2019. Hanteringen i Nyps 2020 är därmed en annan än i Nyps. Där fanns det möjlighet att registrera händelser i efterhand. Däremot är det möjligt att ändra prioritering, fokusområde och inriktning fram till 20 januari.

I regleringsbreven står en skrivning om att registrering av beslut, med mera, i Nyps ska ske senast tre veckor efter fattat beslut. Om besluten som fattas i december registreras i Nypsv2020 i januari kommer besluten att avse år 2020.

Redovisning av kontrolluppgifter

Kom ihåg att lämna kontrolluppgifter (KU70) till Skatteverket senast 31 januari om ni under 2019 har beslutat om utbetalning av stöd/näringsbidrag till enskilda företag/näringsidkare. Det här gäller även om ni har lämnat betalningsuppdraget att utföras av Tillväxtverket.
Med stöd/näringsbidrag avses stöd utan återbetalningsskyldighet som lämnas till en näringsidkare för näringsverksamheten av staten, Europeiska gemenskaperna, landsting, kommuner, juridiska personer som avses i 7 kap. 16, 17 och 20 §§ inkomstskattelagen och allmänningsskogar enligt lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.
Kom ihåg att KU70 inte behöver lämnas då den som mottar näringsbidraget är en juridisk person.

Support

Nypscentralens support har begränsad bemanning mellan jul och nyår. Det gäller även Nyps, Nyps 2020 och Min ansökan.
Du kan alltid registrera ditt ärende via servicesidan så behandlar vi det snarast möjligt.

Kalender, november 2019 – januari 2020

14 november
Ny Citrix-plattform med ny version av Citrix, Windows, Office och Nyps.

21 november
Ny version av Min ansökan med bland annat information till sökande om sista dag att ansöka.

2 december
Sista dagen att skicka in/registrera ansökningar om stöd för företagsstöd i Nyps.

18 december

Fram till och med onsdag 18 december klockan 16.30 går det fatta nya ärendebeslut, betala ut och avsluta ärenden i Nyps. Datumet gäller ärenden i Nyps som finansieras med medel som betalas ut av Tillväxtverket. I Nyps 2020 gäller datumet endast expediering av utbetalningar som betalas ut via ekonomisystem.
Passa på att avsluta ärenden.

3 januari

Från fredag 3 januari vid cirka klockan 9.00 är det åter möjligt att:
• I Nyps fatta nya ärendebeslut och göra utbetalningar i ärenden som finansieras med medel som betalas ut av Tillväxtverket.
• I Nyps 2020 expediera utbetalningsbeslut som betalas ut via ekonomisystem.

22 januari
Alla system inklusive Min ansökan är stängda för uppgradering.

23 januari
Nya versioner av Min ansökan, Nyps 2020.
Möjlighet att ansöka om företagsstöd i Min ansökan.

31 januari
Sista dag att lämna in kontrolluppgifter (KU 70) till Skatteverket.

Kom ihåg:

  • Handläggningssystemen Nyps och Nyps 2020 är igång som vanligt.
  • De sökande kan utan avbrott ansöka om utbetalning i alla typer av stöd.
  • Hanteringen runt årsskiftet av ärenden som finansieras av medel som inte betalas ut av Tillväxtverket, styrs av den beslutande organisationens egna rutiner.
Hjälpte informationen på sidan dig?