Överenskommelse – gemensamt personuppgiftsansvar

Vi har arbetat med att ta fram en överenskommelse som gäller gemensamt personuppgiftsansvar. Målet med överenskommelsen är att ni i användarorganisationerna och vi på Tillväxtverket ska dela på ansvaret.

Överenskommelsen ligger i linje med dataskyddsförordningen. Det är tänkt att den ska ersätta personuppgiftsbiträdesavtalet som är kopplat till Nyps användaravtal.

Framtagandet har pågått under en längre tid. Det beror främst på att det inte finns någon vägledning eller praxis inom området. Ett utkast av överenskommelsen kommer att gå på remiss till Länsstyrelserna för synpunkter under december 2019 och sen till regionerna.

Information

Mer information om överenskommelsen kommer.

Har ni frågor kan ni kontakta:

  • Magnus Lövgren.
  • namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Hjälpte informationen på sidan dig?