Ramprojekt och företagsstöd 2020

Så ska företagsstödsärenden i Nyps 2020 hanteras med EU-delfinansiering genom ramprojekt.

I regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Gävleborg, Dalarna och Värmland finns i skrivande stund pågående ramprojekt inom de regionala strukturfondsprogrammen.

EU-stöd används som tillskott inom den ordinarie stödgivningen i regionala företagsstöd (1:1).

Bilden visar olika val av finansiering som man kan göra. Antingen "19.1.1 Regionala tillväxtåtgärder EU-delfinansierat" eller "19.1.1 Regionala tillväxtåtgärder Regionala företagsstöd".

Utbetalningsbeslut

Stödmottagaren ansöker om utbetalning utan att själv behöva ta hänsyn till hur den kommande utbetalningen finansieras.

När utbetalningsbeslutet bereds justeras godkända kostnader ner till den del som ska utbetalas med 1:1-medel.

Resterande belopp som ska betalas ut med EU-medel till stödmottagaren genomförs manuellt.
Detta belopp efterregistreras i ett nytt utbetalningsbeslut i ärendet där motsvarande godkända kostnader ger den del som utbetalats manuellt. Utbetalningsbeslutet överförs inte till Tillväxtverket.

Funktionen för att efterregistrera utbetalningar kommer inte att finnas på plats från start i januari. Planen är att lansera detta senare under året. Det ska inte innebära några problem då utbetalningar i företagsstöd i Nyps 2020 aldrig tar hänsyn till perioder. (I och med Nyps 2020 kommer man inte längre ange mellan vilka datum en ansökan om utbetalning gäller). Det viktiga är att efterregistreringar genomförs under samma kalenderår.

Exempel

Sökt belopp i utbetalningsansökan för Mark, byggnader och anläggning: 1000 kr.
Stödandel enligt ärendebeslutet: 50 %.
I aktuell utbetalning kan hälften av denna kostnad delfinansierias med EU-medel.
Handläggaren sätter då 500 kr som godkänd kostnad vilket ger 250 kr att utbetala med 1:1-medel.

I samband med att utbetalningsbeslutet expedieras görs en manuell utbetalning till stödmottagaren med 250 kr.

Stödmottagaren kommer att få en utbetalning via Tillväxtverket avseende 1:1-medel och en utbetalning från regionen avseende EU-delfinansieringen.

Regionen bör i utbetalningsbeslutet informera om de två utbetalningarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?