Här hittar du ansökansfrågorna på ett och samma ställe

Vi har samlat ihop frågorna som ställs i Min ansökan. Du får på det här sättet en enkel översyn om vilka frågor som hör till vilken stödtyp.

Ni har skickat in önskemål på att få hjälp att förstå vilka frågor som hör till vilka stödtyper. Därför kan ni ladda ner ansökansfrågornaZIP.

Zip-filens mappar

  • Mappen "Grundpaket" innehåller gemensamma frågor oavsett stödtyp.
  • Mappen ”Stödspecifika frågor” innehåller frågor som är uppdelade per sektion i Min ansökan och sen per stödtyp.

Ny webbplats

Nya nypscentralen.se lanserades i januari, med andra ord är det fortfarande mycket som vi arbetar med. Bland annat ska vi lägga ut ansökansfrågorna på själva webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?