Företagsstöd i Nyps 2020 – ändra erbjudande i stället för stödtyp

Vi fortsätter att jobba för att företagsstöden i Nyps 2020 ska fungera så bra som möjligt. Nedan kan du läsa om nyheter som kommer 6 februari.

En av de stora nyheterna i företagsstöden i Nyps 2020 är möjligheten att byta stödtyp under beredningen av ärendebeslutet. Det har visat sig att byte mellan stödtyper kan leda till problem.

Först och främst har inte alla beslutsfattare rätt att hantera alla typer av stöd. Dessutom måste stödtyperna inom innovation (tidigare SÅDD) särredovisas:

  • Forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Innovationsstöd.
  • Process- och organisationsinnovation.
  • Stöd till nystartade företag.

Region Jämtland Härjedalen och Västra götalandsregionen fattar beslut om innovationslån inom ovanstående stödtyper, vilket bestäms i valet av finansiering i ärendets budget. Därför ändrar vi funktionen i handläggningen i vyn Översikt till att ändra utlysning.

Hittills har ingen ändring av stödtyp genomförts i företaggstöden och det är viktigt att ni inte genomför något byte innan den nya funktionen är lanserad.

En skärmdump där det står "Utlysning" och till höger om det är det en knapp där det står "Ändra". Bredvid "Ändra" ser man en ikon av en penna och ett papper.

 I Min ansökan för företagsstöden kallas utlysningar för erbjudanden.

Viktigt om finansiering

I och med att ni fortsättningsvis ändrar utlysning i företagsstöden kommer det bli färre alternativa finansieringar under Ekonomi > Budget. I de flesta fall blir det enbart ett alternativ som automatiskt väljs. Tänk på att det är viktigt att välja rätt finansiering i ärendebeslutet. Det styr nämligen kommande utbetalningars kontering. Exempelvis då ni fattar beslut som delfinansieras med EU-medel eller om det är ett innovationslån.

Notera att flera av alternativen för finansiering visar konsumtion eller investering. Det är en temporär lösning och begreppen kommer troligen att förvinna senare.

Det finns i skrivande stund nio ärenden där ärendebeslut redan är expedierat. Vi kommer eventuellt att behöva rätta till finansieringen i de ärendena.

Saknar ni en stödtyp?

Det kan hända att ni i dag inte har erbjudanden som matchar alla stödtyper. Eller att ni till och med saknar en typ av finansiering, till exempel innovationslån. Kontakta NypsCentralen så löser vi det.

Hjälpte informationen på sidan dig?