På gång i Min ansökan och Nyps 2020

Företagsstöden i Nyps 2020 är i gång och hittills har över 350 ansökningar registrerats. Nu ligger vårt fokus på att förbättra upplevelsen för dig. En av de mest prioriterade sakerna är att du ska kunna signera ansökan elektroniskt med BankID.

Vi håller extra koll på hur Min ansökan används och upplevs. Genom användartester och i dialog med supporten försöker vi fånga upp stort och smått som kan behöva ändras.

Från och med 6 februari ändrades funktionen för att byta stödtyp inom företagsstöden. Nu byter man till ett annat erbjudande (utlysning) i beredningen av ärendebeslut.

Vi jobbar ständigt med förbättringar

Närmast prioriterat är att kunna signera ansökan elektroniskt med BankID och att dela sin ansökan med andra. Vi jobbar också med en funktion för att kunna registrera användarkonton med e-postadress. Därtill görs några justeringar i gränssnittet i Min ansökan utifrån användartester och tillgänglighetskrav. Dessa funktioner och förändringar kommer att vara på plats inom några veckor.

Under våren kommer vi att jobba med allmänna förbättringar för er som handlägger i Nyps 2020. En funktion för att komplettera ansökan om stöd inom företagsstöden håller på att tas fram. Planen är att förbättra ansökan om stöd för projektmedel så att elektroniska kompletteringar även kan göras i dessa ärenden.

Ni hjälper oss att se brister

Många användare i Nyps 2020 har påpekat bristerna i mina ärenden, sök, tilldela och ärendeöversikt. Det upplevs svårt att ha överblick och kontroll på många ärenden. Vi kommer löpande under året att arbeta med förbättringar av mina ärenden i kombination med notifieringar och bevakningar, då ärenden ändrar status eller skickas till beslut.

Ny strukturfondsperiod

Under 2021 startar en ny strukturfondsperiod och det innebär en hel del arbete inom Tillväxtverket och andra myndigheter som förvaltar EU-program. Vi ser att det kommer nya förordningskrav och dessa kräver utveckling i Nyps 2020. Ambitionen är att genomföra ett användardrivet utvecklingsarbete inför kommande strukturfondsperiod.

Hjälpte informationen på sidan dig?