Nyps 2020 version 21

5 mars släpps nya versioner av Min ansökan och Nyps 2020. Nedan kan du se nyheter och ändringar som kommer med version 21.

En kub i tre nyanser av blått. Under den står det "Nyps".

Nya funktioner

Elektronisk signering i Min ansökan för företagsstöd

Användare som söker företagsstöd kan nu välja att signera sin ansökan med BankID.

Dela ansökan i Min ansökan för företagsstöd

Nu kan användare som söker företagsstöd dela sin ansökan med andra. Många användare har efterfrågat funktionen.

Det är viktigt att användare själva kan bjuda in andra som ska hantera ansökan om utbetalning då företagsstöden saknar funktionen där handläggare lägger till kontakter i ärendet. Delningar fungerar enbart mellan användare som loggar in med e-legitimation.

Skapa användarkonton i Min ansökan

Efter uppdateringen av den nya versionen går det att skapa nya användarkonton med sin e-postadress i Min ansökan.

Ändringar

Information om de territoriella samarbetsprogrammen i Min ansökan

Vi har gjort ändringar så att stödsökande enklare ska kunna hitta till ansökningar inom Interreg.

Enklare att logga in med BankID i Min ansökan

Flera användare har fastnat i processen då de ska bekräfta sin e-postadress i samband med sin första inloggning. Nu är några steg borttagna i processen och användaren blir i stället inloggad direkt då hen har bekräftat adressen.

Ny sida för att kontakta teknisk support i Min ansökan

Formuläret för att kontakta teknisk support har gjorts om så att det är enklare att fylla i. Data om användarens operativsystem och webbläsare skickas också med till supporten.

Diverse gränssnitts- och textändringar i Min ansökan

  • Flera knappar, symboler och rubriker är tillgänglighetsanpassade.
  • Förbättrade instruktioner i ansökan om utbetalning för företagsstöd.
  • Region Örebro, Region Norrbotten och Tillväxtverket får uppdaterade texter. De visas i företagsstödens ansökansformulär under Offerter och andra dokument.

Rättningar

Avrundning i projektmedel hindrar sista utbetalning

I projektmedel går det endast att fatta utbetalningsbeslut på hela kronor. Det kan leda till att man i sista utbetalningen får ett beräknat stödbelopp att utbetala som är större än kvarvarande stöd enligt ärendebeslut. Nu avstäms alltid belopp att utbetala mot stödet i ärendebeslutet. Teoretiskt kan det här leda till att den ackumulerade stödandelen i utbetalningarna blir högre än stödandelen i ärendebeslutet. Det är en direkt följd av att beloppen som utbetalas får överskrida stödandelen.

Tillgång till ansökan om utbetalning för företagsstöd i projektmedel

Tidigare var det möjligt att skapa nya ansökningar om utbetalning för projektmedel trots att det egentligen var ett företagsstödsärende. Nu finns inte längre den möjligheten i Min ansökan.

Avlutade ärenden visas rätt i Min ansökan

Nu visas statusen Makulerat och Återtagen i Min ansökan. Tidigare visades alla avslutade ärenden med statusen Avslag.

Kvarstående brister och problemområden

Användare får inte e-post från Min ansökan

En del användare kontaktar teknisk support då de inte får bekräftelse på nya inloggningar med BankID och återställning av lösenord. Problemet beror troligen på att e-postmeddelanden från Min ansökan inte accepteras av vissa mottagares e-postleverantörer. Vi arbetar på att höja tillförlitligheten i hur våra automatiska e-postmeddelanden skickas.

Hjälpte informationen på sidan dig?