Se demon från 12 mars och läs era obesvarade frågor

Trots tekniska problem kunde vi genomföra demon 12 mars. Vi har nöjda de åsikter vi fick från er. Ni gav både bra kritik på det vi har utvecklat och bra förslag på nya åtgärder.

Nedan kan du se demon, presentationen och läsa svaren på de frågor, från er, vi inte hann med att svara på.

Presentation - demo 12 marsPDF.

Frågor och svar

Vi lovade på demon att svara på frågorna vi inte hann med. Nedan kan du läsa våra svar.

Signering

Hur ser vi som handläggare att en ansökan är signerad?
- Du kan i dagsläget inom företagsstöd inte se att en ansökan är signerad med BankID. Vi inser att det är en brist som gör att nyttan av signering med BankID uteblir. Vi kommer att titta på hur vi kan åtgärda problemet så snabbt som möjligt.

Dela ansökan

Särskilt Interreg har väldigt stora partnerskap, delning kanske skulle ge mervärde där?
- Ja, det håller vi med om. Tanken med dela-funktionen är att vi först lanserar den för företagsstöd, sen tar vi hand om synpunkter och buggar. Efter det avser vi att erbjuda den till övriga stödtyper.

Varför kan inte handläggarna dela ansökningarna? Vi behöver kunna dela ansökningarna så kontrollanterna kommer åt dem när ansökan om utbetalning inkommer.
- Vi vill flytta möjlighet att dela ansökan och ärendet till den sökande så att de själva har kontroll över sin ansökan under hela livscykeln. Juridiskt sett är det bättre om sökande själva hanterar personuppgifter.

Kompletteringar

Vi vill börja med att säga att kompletteringar fortfarande är på ritbordet. Det finns många flöden vi ännu inte omhändertagit i våra skisser och därför är er återkoppling extra värdefull.

Kan man använda funktionen komplettera även när man handlägger en ansökan om utbetalning?
- Kompletteringar avser i steg 1 ansökan om stöd för företagsstöd. Faller det väl ut kommer vi att bygga vidare funktionaliteten till ansökan om utbetalning, till ERUF och Projektmedel. Vi arbetar med ett iterativt arbetssätt. Det innebär att vi försöker få ut funktionalitet i en avskalad form tar emot åsikter, skruvar på det och bygger vidare.

Går det att skicka kompletteringen till fler e-postadresser på samma gång?
- Jättebra fråga så långt har vi inte tänkte än, men vi tar med oss det.

Räkna med att många frågor tas per telefon så bra om man fixar att man inte raderar en påbörjad komplettering när man avbryter för att lägga in egen information.
- Tanken just nu är att om man avbryter en komplettering där den sökande börjat svara via Min ansökan, men inte skickat in kommer deras svar att försvinna. De frågor du har ställt till sökande kommer dock inte att försvinna. Du kan alltid avbryta en komplettering ta in svar via telefon och sen skicka ut övriga frågor för komplettering. Men det är som sagt fortfarande på ritbordet, vi tar till oss synpunkten och funderar vidare.

Övrigt

Hur länge kommer det dröja innan projekt kan få meddelande om att något har hänt i ärendet?
- Vi har svårt att svara på exakt när en funktion kommer att finnas tillgänglig. Det vi kan säga är att vi under våren har prioriterat att arbeta med notifieringar och bevakningar där det här sannolikt kommer omhändertas.

Kommer vi kunna få datum i systemet så vi ser när en ansökan om utbetalning har kommit in?
- Vi har svårt att svara på exakt när en funktion kommer att finnas tillgänglig. Det vi kan säga är att vi under våren har prioriterat att arbeta med Mina ärenden och behoven kopplade till den vyn.

Hur diarieförs begärda komplettering vid externt diarie?
- Detta ska hanteras enligt era manuella rutiner. Kompletteringar som kommer in via Nyps diarieförs direkt i systemet.

Hjälpte informationen på sidan dig?