Vi måste ändra prioriteringar på grund av covid-19

Stödet för korttidsarbete är vårt största fokus just nu. Vi kommer självklart att jobba med de förbättringar vi tidigare utlovat, tyvärr tar dock arbetet tar längre tid. Men några förbättringar kommer redan 7 april.

Korttidsarbete – nytt stöd i Nyps 2020

Regeringen har presenterat budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om korttidsarbete. Det innebär att arbetsgivare kan söka stöd från staten när personal går ned i arbetstid. De här ansökningarna ska hanteras i våra system. Det har medfört att vi behövt sätta flera av våra resurser på att hantera just det här. Något som gör att våra övriga prioriteringsområden blir aningen nerprioriterade. Men vi driver självklart ordinarie arbete framåt, även om takten för tillfället har minskat något.

Vi hoppas på er förståelse. Stödet hjälper företag i era regioner och det är viktigt för att de ska överleva.

Planerad lansering för det nya stödet är 7 april.

Andra förbättringar som kommer 7 april

Problem med avbrutna signeringar

Vi har fått många support-ärenden kring problem med avbrutna signeringar. Problemet är åtgärdat och kommer med lanseringen.

Saknad information om digitala signeringar

Som vi skrev i frågor och svar från Nyps demon förstår vi det stora behovet av kunna att se de digitala signeringarna i Nyps. Vi kommer i lanseringen visa information om digitala signeringar.

Vi har också förstått att användare inte hittar signeringsunderlagen. I skärmbilderna nedan visar vi hur man hittar till signeringsunderlagen.

Så hittar du signeringsunderlagen

Vy innan du skickar in ansökan och vill signera den manuellt

I stadiet Signera och skicka in i Min ansökan ska den sökande klicka på knappen Skicka in nu men signera ansökan senare.

Bilden är en skärmdump med texten: Signera manuellt i efterhand. Ansökan kommer att skickas in. Efter att du skickat in kommer ett signeringsunderlag finnas tillgängligt. Det ska fyllas i och sen skickas med e-post, till den organisation där du söker stöd. Och på en grön knapp står det "Skcika in nu men signera ansökan senare.

Efter att du tryckt på knappen kommer du till sidan nedan. Där väljer du att skriva ut ditt signeringsunderlag.

Skärmdumpen visra en vy som förklarara att ansökan är inskcikad men inte signerad. Men den visar en grön knapp och en grön länk som säger "Skriv ut signeringsunderlag".

Vy efter att du har skickat in ansökan och valt att signera den manuellt

För att hitta signeringsunderlagen efter att du skickat in ansökan behöver du gå till Mina ärenden. Där trycker du på knappen Visa ansökan.

Bilden visar en vi över Mina sidor - Företagsstöd i Min ansökan. Där syns en grön knapp som det står "Visa ansökan" på.

Från vyn Förhandsgranska kan du sen välja att skriva ut ditt signeringsunderlag.

Bilden är en skärmdump på vyn Förhandsgranska. Där ser man rubriken "Förhandsgranska", tre gröna länkar "Mina sidor", "Skriv ut signeringsunderlag", och "Ladda ner originalansökan". Under dem kommer en till rubrik "Dina uppgifter" och under dens tår det "Här anger du vilket företag som söker stöd och för va".
Hjälpte informationen på sidan dig?