Korttidsarbete och vårt arbete framåt

Stödet för korttidsarbetet har fortfarande vår största fokus. Men vi ser över hur vi ska jobba för att kunna genomföra våra andra arbetsuppgifter gentemot er.

Tre personer sitter vi ett bord i ett mötesrum. I bakgrunden ser man en person i en tv-skärm.

Korttidsarbete och andra uppgifter

Arbetet är fortsatt intensivt. Företagen ska bland annat kunna söka ytterligare stöd och sen göra en avstämning. I den redogör de utfallet av pengar de har fått. De första avstämningarna ska kunna skickas in 1 juni.

Vi ser att korttidsarbetet kommer ta mycket av vår tid under hela 2020. Men självklart tittar vi på hur vi kan resurssätta våra övriga uppdrag. Vi vill kunna leverera så många av de förbättringar vi tidigare pratat om som möjligt till er.

Så har arbetet gått

Som många av er vet lanserades stödet för korttidsarbete 7 april. Det blev en lyckad lansering, i skrivande stund har över 40 000 ansökningar kommit in. Vi har slitit hårt i vårt arbete och därför har vi i vissa fall varit svåra att nå.

Responsen från både handläggare och företag har varit positiv. Vi har lärt oss mycket som vi kan ta med oss in i kommande utveckling av Nyps 2020. Till exempel har vi, inom korttidsarbete, utvecklat IRMA - den digitala assistenten.

Inställt användarmöte

Vi hade ett planerat användarmöte 14 - 15 maj. Tyvärr har vi blivit tvungna att ställa in det till följd av covid-19. Vi planerar att kunna träffa er till hösten i stället.

Mer information kommer

Vi kommer att gå ut med mer information om förbättringar av våra system, korttidsarbetet och hösten framöver. Håll dig uppdaterad genom att besöka vår webbplats och prenumerera på vårt nyhetsbrev.