Nya stöd­erbjudanden från regionerna

Flera regioner har börjat rikta om sina medel för att hjälpa företag som drabbats av coronakrisen. Vi försöker hantera era ändringar så snabbt vi kan. 

Tänk på att ert nya stöderbjudande ska vara tydligt formulerat. Det gör allt lättare för den sökande.

Erbjudandet ska innehålla:

  • Rubrik.
  • Förklarande text på max 300 tecken.
  • Eventuellt start- och slutdatum.

Glöm inte att ange vilken stödtyp erbjudandet ska vara kopplat mot. I Excel-filenExcel ser du vilken laglig grund stödtyperna är kopplade mot och vilka de godkända kostnadsslagen är.