Utveckling i Nyps 2020 – fas två i korttidsarbetet

Vi har under våren fokuserat all utveckling på stödet för korttidsarbete. Nu håller vi på att ro fas två i hamn och samtidigt pågår arbetet mot bedrägerier.

En dator och en mobil.

Vi arbetar för fullt med nästa del i korttidsstödet. I den ska företag som fått pengar lämna in avstämningar. Därefter behöver vi påbörja utvecklingsarbetet med den tredje delen. Den omfattar avslut, slututbetalningar, återkrav och inbetalningar. Parallellt med ovanstående pågår arbetet med granskning, kontroll och bedrägeribekämpning.

I skrivande stund har Tillväxtverket mottagit över 60 000 ansökningar från företag, som på grund av pandemin, väljer att permittera personal. Vi ser att majoriteten av företagen som beviljas stödet är små. Omkring 85 procent har tio eller färre anställda som permitterats. Det stora trycket ställer höga krav på att informationen och ansökanstjänsten är begripliga.

Våra planer fick pausas

Den ursprungliga planen för våren var att utveckla stöd för bland annat kompletteringar av ansökan inom företagsstöden. Det här och mycket annat är tyvärr på paus tills vidare.

När vi tar oss ur coronakrisen

Vi hoppas på, först och främst, att världen och Sverige snart kommer ut ur krisläget. Sen att vi kan ta ett omtag i prioriteringar och utveckling av Nyps 2020 och Min ansökan.
Det finns jättemycket spännande och nyttigt som vi vill jobba med för ökad användbarhet och nytta.