Nyps version 2.27 planerad för 28 maj

På kvällen 27 maj planerar Tillväxtverket att uppdatera gamla Nyps till version 2.27. Det är till största del en teknisk lansering. Den nya versionen innehåller anpassningar utifrån prioriterade driftförändringar för året. 

Två viktiga saker som påverkar dig

  • Tidigare har Nyps använt något som heter ”single-sign-on” och det har räckt att du loggat in i Citrix. Från och med version 2.27 ska du logga in i Nyps, precis som du gör i Nyps 2020.
  • Vid beslut om utbetalning kommer den extra identifieringen med lösenord att försvinna.

Releasen i mer detalj

Validering av behörighet mot Active Directory i stället för SUN Directory

En kub i tre nyanser av grön. Under den står det "Nyps".

Ett mål för 2020 är att avveckla den gamla användarkatalogen SUN Directory. Det gör vi för att förstärka och förenkla den bakomliggande system-arkitekturen.
För att kunna göra det behöver de äldre versionerna av Nyps och Min ansökan sluta validera behörigheter mot SUN Directory.
I stället gör de det mot Active Directory (AD).

Borttag av funktionen "single-sign-on"

Som en konsekvens av bytet från SUN Directory till AD, se ovan, har funktionen som tar med sig lösenordet från Citrix-inloggningen till Nyps tagits bort.
För att ha kvar samma funktion med ”single-sign-on” och möjligheten att ange lösenord i samband med utbetalningsbeslut, skulle en helt ny teknisk lösning krävas. Då Nyps håller på att avvecklas har förvaltningen beslutat att inte anpassa Nyps för det här. I stället låter vi dig som användare logga in, precis som du gör i Nyps 2020.

Funktionen att validera utbetalningsbeslutet med lösenord kommer också att försvinna.

Uppdatering av certifikat

Certifikatet som används för att uppdatera systemfiler förnyas.