Hoppfullt slut på falska prenumeranter

Vi har under våren haft problem med falska prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Nu har vi tagit fram ett nytt prenumerationsformulär. Det ska ha löst problemet.

Vi har tidigare informerat om de falska prenumeranterna. Vi flaggade även för att någon enstaka riktig prenumerant kunde ha raderats samtidigt som vi tog bort de falska. Risken är väldigt liten att du har tagits bort, men har du det kan du anmäla dig på nytt.

Det nya formuläret, som du fyller i, ska försvåra för falska prenumeranter att anmäla sig till vårt nyhetsbrev. Skulle du stöta på problem när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev vill vi att du kontaktar oss.

Administrativ börda

Att vi har haft falska prenumeranter på nyhetsbrevet har inte påverkat dig. Det har endast inneburit ett administrativt arbete för oss. Ett arbete som förhoppningsvis är över nu.