Nya Nypsavtal mellan användare och Tillväxtverket

Tidigare användaravtal har blivit uppdaterade. Den största förändringen är att det tidigare personuppgiftsbiträdesavtalet har ersatts.

Under 2017 - 2018 togs det fram ett användaravtal för Nyps. Meningen med det gamla, och nu det nya, avtalet är att reglera ansvar och skyldigheter mellan användarorganisationerna och Tillväxtverket, som ansvarar för Nyps.

Nytt har skickats ut

Det nya avtalet och tillhörande bilagor skickades till användarorganisationerna 1 september 2020.
Den största förändringen är att det tidigare personuppgiftsbiträdesavtalet ersätts av ett Arrangemang om gemensamt personuppgiftsansvar” som utgår från dataskyddsförordningen.

Nedan hittar du dokumenten som skickats till respektive organisation.

Länsstyrelsen

Regioner