Nypssystemen – det här gäller över jul och nyår

Från 17 december till 4 januari kan du inte besluta om utbetalningar i Nyps och Nyps 2020. 17 december är alltså sista dagen du kan ta beslut om utbetalning eller göra en i systemen för i år.

Snötäckta björkar en vinternatt. Det syns även lyktstolpar till vänster om bilden.

Sista dag för beslut och utbetalningar

Fram till och med torsdag 17 december klockan 16.30 går det fatta nya ärendebeslut, betala ut och avsluta ärenden i Nyps. Datumet gäller ärenden i Nyps som finansieras med medel från Tillväxtverket. I Nyps 2020 gäller datumet endast expediering av utbetalningar som betalas ut via ekonomisystemet Agresso. Du kan alltså fortsatt fatta ärendebeslut i systemet.

Första dag för nya beslut och utbetalningar 2021

Från måndag 4 januari klockan 9.00 är det åter möjligt att:

  • I Nyps, fatta nya ärendebeslut och göra utbetalningar i ärenden som finansieras med medel som betalas ut av Tillväxtverket.
  • I Nyps 2020, expediera utbetalningsbeslut som betalas ut via ekonomisystem.

För att återföringar av ej förbrukade medel ska ske under detta år, måste ärenden avslutas.