Nypssystemen – det här gäller över jul och nyår

Nyps och Nyps 2020 stänger för beslut 17 december. Det är alltså sista dagen du kan ta beslut eller göra en utbetalningen i systemen för i år.

Snötäckta björkar en vinternatt. Det syns även lyktstolpar till vänster om bilden.

Sista dag för beslut och utbetalningar

17 december klockan 16.30 stänger Tillväxtverkets bokföringsperioden för december. Efter det går det inte fatta ärendebeslut eller göra utbetalningar i Nyps eller Nyps 2020.

Första dag för nya beslut och utbetalningar 2021

Från klockan 09.00 måndag 4 januari kan du åter igen besluta om stöd och göra utbetalningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?