Så påverkar pandemin utvecklingen i Nyps-systemen

Coronakrisen har tyvärr gjort så att du inte kunnat ta del av de planerade förbättringar vi hade för Nyps-systemen under 2020. Men vårt arbete med stödet för korttidsarbete har lärt oss mycket och vi tar med oss lärdomarna när vi jobbar vidare med Nyps 2020 nästa år.

Innan krisen

I januari lanserades företagsstöden i Nyps 2020. Planen var att successivt utveckla förbättringar i e-tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och handläggningssystemet under året. Strategin för 2020 var att prioritera förbättringar i företagsstöden och sen lansera dem i projektmedel och EU-stöden. I mars levererade vi två förbättringar, e-signering och delningar av ditt ärende i Min ansökan. 

En dator och en mobil.

Arbetet med korttidsarbete

Kort därefter fick Tillväxtverket uppdraget att ta fram och underhålla ett system för stöd vid korttidsarbete. Stödet hjälper arbetsgivare genom de tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som coronautbrottet har orsakat.

7 april öppnades ett snabbt utvecklat IT-stöd i Nyps 2020. Det tar emot ansökningar om stöd för korttidsarbete. Under första månaden inkom över 50 000 ansökningar och hittills har nästan 90 000 svenska företag sökt stödet. Över en halv miljon anställda är eller har varit permitterade hittills i år.
Det här att lett att vi har arbetat med utmaningar som vi aldrig stött på i nypsutvecklingen tidigare. Vi arbetar fortfarande med att utveckla delarna av stödsystemet som kvarstår och de förändringar som regeringen meddelat.

Förstärkning och nytt arbetssätt

Under året har vi fått förstärkningar, både genom nya kollegor, konsulter, inlån från andra myndigheter och nya tekniker inom automation. I oktober genomfördes en förändring i organisationen inom utvecklingen av Nyps 2020. Tidigare fanns ett utvecklingsteam, nu har vi tre stycken. Syftet med förändringen är att kunna arbeta effektivare med prioriteringar inom tre områden:

  • Kvarstående delar i stödsystemet för 2020 års korttidsarbete.
  • Nästa års stöd för korttidsarbete, med nya regler som gäller för stödet under 2021.
  • Nästa EU-period 2021 - 2027.

Vad vi tar med oss och arbetet framåt

Ambitionen är att löpande försöka tillföra nytta och förbättringar i de befintliga stöden. Vi har krasst sett förlorat ett år av ordinarie utveckling. Men vi har i korttidsstödet utvecklat mängder av förbättringar, lärt oss massor om effektiva metoder och nya tekniker för automatiska processer. Det här vill vi ta med oss när vi arbetar med våra gamla trotjänare i Nyps 2020, projektmedel, företagsstöd och EU-stöden.

Under första kvartalet 2021 planerar vi att bjuda in regionerna till en demo. Under den kan vi tillsammans titta på förbättringar och nya funktioner.