Nya modeller i Diver

I de nya modellerna kan du bland annat se uppgifter om sysselsättningsökning för kvinnor och män, stödmottagare och granskningsinsatser. Läs mer om vad modellerna innhåller i artikeln.

Ärendemodell – data från Nyps och Nyps 2020

En skärmdump där det står NYPS analys v7.1010. Under den ser man två olika listor där man kan välja olika alternativ.

En ärendemodell med data från Nyps och Nyps 2020 har tagits fram.

I den hittar du de flesta uppgifterna från transaktionsmodellen. Du hittar även uppgifter om sysselsättningsökning kvinnor/män, externt diarienummer, ansvarig ärendehanterare, ekonom, vem som hanterar ärendet just nu, vd kön, kommuntyp, stödmottagare och start- och slutdatum för alla stödtyper.

Info om företagsstöd och EU-medel

I modellen finns även stödtypsspecifika dimensioner. För företagsstöd finns uppgifter om företagsstorlek, bidrag till regionens utveckling, etableringsform, platsbesök, stödområde, säkerheter, granskningsinsatser och särskilda villkor. För EU-medel finns uppgifter om horisontella kriterier och statsstöd.

En skärmdump en en lista med flera olika val/innehåll i programmet Diver.
En skärmdump en en lista med flera olika val/innehåll i programmet Diver.

Kostnadsmodell – budgeterade och rapporterade kostnader

En skärmdump där det står NYPS analys v7.1010. Under den ser man två olika listor där man kan välja olika alternativ.

En kostnadsmodell med budgeterade och rapporterade kostnader har också tagits fram.

I den modellen kan du följa budgeterade, rapporterade och godkända kostnader. Du kan även se kostnader från inneliggande utbetalningsansökningar.

Har du problem att ta in informationen i artikelns bilder?

I så fall kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig med det.