Intervjuer ska förbättra för användarna

I arbetet med EU:s programperiod 2021 – 2027 genomför vi intervjuer med användare av våra system. Anledningen är att det ska bli så enkelt som möjligt för dem att söka stöd senare i år.
– Intervjuerna är ett sätt för oss att prioritera och göra rätt saker för användarna, säger Tobias Björnudd.

Porträttbild på en kvinna.

Marie Nilsson

Tobias Björnudd och Marie Nilsson, UX-designers vid Data- och systemstöd, är de som genomför intervjuerna.

– Att intervjua användare och kunniga är bra för att få en uppfattning, samla insikter och skapa en förståelse kring EU-stöden. Utifrån det här kan vi hitta användarvänliga lösningar, säger Marie Nilsson.

Vilka åsikter får ni från användarna?

– Massor, allt från högt till lågt. Det är jättespännande att träffa alla och försöka förstå deras olika perspektiv. Vi kommer att sammanställa och presentera mer kring det här i närtid, säger Marie Nilsson.

Personerna som intervjuas är intressenter och användare av Min ansökan och av ärendehanteringssystemet Nyps. De är till exempel stödsökande på regioner, universitet och kommuner. När det gäller intressenterna för Nyps är de framförallt handläggare och ekonomer.

Porträttbild på en man.

Tobias Björnudd

– I början fokuserar vi framförallt på att upplevelsen i Min ansökan ska bli så bra som möjligt för de sökande. I arbetet utgår vi från några viktiga designperspektiv – det ska vara rätt från början och lätt att göra rätt. Det här hjälper de sökande, handläggarna och granskarna, säger Tobias Björnudd.

Arbetet framåt

Arbetet med EU-stöden och den nya programperioden är en resa som görs tillsammans med många medarbetare på Tillväxtverket. Arbetet sker gemensamt i tvärfunktionella grupperingar.

– I grupperna kan vi stötta varandra och dra nytta av alla olika perspektiv och kompetenser. Vi tar med oss mycket av det agila arbetssätt som präglat arbetet med korttidsarbetet, säger Tobias Björnudd.

Så skapar vi användarvänlighet

Vi jobbar med flera olika metoder och arbetssätt för att kontinuerligt fånga upp och förstå användarens behov.

Exempel på metoder och arbetssätt vi använder:

  • Användningstester.
  • Visa upp prototyper.
  • Enkäter.
  • Utvärderingar och analyser.
  • Kundresor.