Lär dig mer med våra nya lathundar

Nu finns en ny sida med lathundar på webbplatsen. Med hjälp av dem kan du ta dig igenom olika moment i våra system utan att behöva kontakta supporten.

Porträttbild på en man.

Anders Runnholm

Anders Runnholm, utbildningsansvarig, har tagit fram lathundarna på sidan.

– Anledningen till sidan är att det ibland efterfrågas funktionalitet som redan finns i våra system. Nu kan vi enkelt visa upp de delarna. Det innebär att du som användare inte behöver kontakta oss och invänta svar för att kunna lösa ditt problem, säger han.

Med hjälp av frågor från er, i samtal och via supporten, har Anders skapat de olika lathundarna. Det är även genom kontakt med er som nya kommer att tas fram.

– Hur många framtida lathundar det blir styrs helt av användarnas behov. Vi välkomnar förslag på ämnen att ta upp. Samtidigt håller vi koll i supporten efter frågor som ofta dyker upp, säger Anders Runnholm.

Tanken är att lathundarna i kombination med våra utbildningsfilmer ska kunna hjälpa dig i så stor mån som möjligt.

– Vissa vill ha information i form av film, vilket är jättebra, men vissa vill ha informationen på andra sätt. För dem kan det vara enklare att lösa sitt problem via en lathund med bilder och kortare texter.