Våra system – se vad vi utvecklar

Du och andra användare av våra system och tjänster ska kunna se vad vi utvecklar och hur vi jobbar. Därför har vi tagit fram Vår utveckling – sidor som visar vad vi arbetar med.
– Vår ambition är att vara så transparenta som möjligt när det gäller planering och prioriteringar, säger Daniel Madsén.

Porträttbild på en man.

Daniel Madsén.

Nyps används som handläggningssystem av ungefär 50 organisationer. Du som arbetar med Nyps på ett eller annat sätt är viktig för oss. Därför vill vi ge dig möjligheten att se vad vi utvecklar via Vår utveckling.

– Vi vet att användare är intresserade av få en bättre insyn i utvecklingen av våra system. Dels för att se vad som är på gång och dels för att kunna bidra med viktiga insikter, säger Daniel Madsén, produktägare vid Data och systemstöd.

Varför har vi tagit fram sidorna?

– Tillväxtverket arbetar med agila metoder. Det innebär bland annat att vi planerar och prioriterar utifrån problemområden och effektmål. När ett område eller effektmål utvecklas sker det med användaren i fokus. De här sidorna är ett sätt att involvera våra användare och uppmärksamma dem på vad som kommer i systemen.

Porträttbild på en man.

Tobias Flodin.

EU:s programperiod 2021 - 2027

I skrivande stund finns det bara information om utvecklingen av EU:s programperiod 2021 - 2027. I dagsläget kan du se vad vi planerar att utveckla under det första halvåret av 2021. Mer information om arbetet kommer senare.

Sidorna ska vara levande – ändras prioriteringarna av det som utvecklas kommer du att kunna se det under Vår utveckling.

– Längre fram kommer du att få information om fler utvecklingsområden, satsningar och förbättringar vi utvecklar. Men vi har valt att börja med att visa upp EU-arbetet, säger Tobias Flodin, kommunikatör vid Data och systemstöd.

Vilken information kommer sidorna att innehålla?

– Kort sagt ska sidorna innehålla information om vad vi har utvecklat, kommer att utveckla och hur vi arbetar. Vilken information vi går ut med och hur den ser ut kommer att variera från utvecklingsområde till utvecklingsområde. Det beror helt enkelt på att vi kan säga olika mycket om olika områden, säger Tobias Flodin.

Förvaltning av stöden i Nyps-systemen

Tillväxtverket är myndigheten som ansvarar för Nyps-systemen och Min ansökan. Vi förvaltar olika stöd som går att söka via Min ansökan. Ansökningarna hanteras sen i systemet Nyps 2020.

Utöver Tillväxtverket är det andra organisationer som förvaltar stöd i våra system. Se tabellen nedan.

Förvaltande organisationer i Nyps 2020

Förvaltande organisationer i Nyps 2020

EU-program

Förvaltande organisation

Hanteras i Nyps sen

Regionala program (åtta stycken)

Tillväxtverket

2007

Nationella regionalfondsprogrammet

Tillväxtverket

2015

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak

Tillväxtverket

2007

Interreg Nord

Länsstyrelsen Norrbotten

2007 (ersätts 2021 av Interreg Aurora)

Interreg Botnia-Atlantica

Länsstyrelsen Västerbotten

2007 (ersätts 2021 av Interreg Aurora)

Interreg Sverige-Norge

Länsstyrelsen Jämtland

2007

Fonden för inre säkerhet (IFS)

Polismyndigheten

Planeras komma in i systemet 2021. Formellt beslut ska tas.

Instrumentet för gränsförvaltning och visering

Polismyndigheten

Planeras komma in i systemet 2021. Formellt beslut ska tas.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Migrationsverket

Planeras komma in i systemet 2021. Formellt beslut ska tas.

Fonden för en rättvis omställning

Tillväxtverket

Ska in i systemet 2021