Se vad Nyps analys har levererat sen nyår

Nyps analys jobbar med utdata och statistik från våra system. Vi har efter nyår fått nya kollegor till gruppen och här kan du läsa vad de har jobbat med.

Nya saker och förbättringar du kan se i systemet Diver

Diver är ett program du använder för att göra analys av nuläget på precis den data du vill se. Med systemet dyker du i data och kan fördjupa dig i vad du vill veta. Vanliga frågor du kan få svar på är hur många, när, hur mycket och var?

Som diveranvändare kan du skapa markörer. Att skapa markörer innebär att du sparar ditt dyk för att nästa gång komma direkt till ditt urval/din rapport.

Vi har uppdaterat bemyndiganderapporter, engagemangsrapporter och genomföranderapporter. Engagemangsrapporten innehåller numera uppgifter från både Nyps och Nyps 2020.

Rapporterna innehåller information från flera olika modeller för att lättare skapa en överblick för dig.

Vi har skapat låsta modeller för 2020 för att underlätta uppföljning. Det här har skett på flera modeller.

När vi skapar låsta modeller uppdateras inte informationen för 2021 i den. Informationen stannar vid 31 december 2020. Det här gör att du lättare kan rapportera årliga flöden och göra jämförande analyser år för år.

m5025 (kostnadsmodell under generella modeller för Nyps 2020) har fått flera nya funktioner. Det här gör att det blir lättare att hitta ärenden.

Bland annat finns pågående/avslutat, start- och slutdatum, status, registreringsdatum för ekonomirapport, senaste utbetalningsdatum, nettobeviljat belopp och preliminär utbetalning.

m0332 (Eruf projektbanken 2020) har fått funktionen att du kan välja beslutande organisation. Du hittar den under Övriga dimensioner i Diver.

m4111, korttidsarbete transaktionsmodel, har flera nyheter.

  • Ärenden som gått från avslag till bifall syns nu under bifallna ärenden. Tidigare låg de kvar under avslag.
  • Vi har skapat en ny dimension i modulen. I den kan du hitta återkravsorsak.
  • Vi har skapat en ny dimension i modulen. Via den kan du hitta ekonom i Diver. Det här underlättar att hitta alla ärenden som har väldigt många enskilda personer kopplade till sig.
  • Vi har lagt till en dimension, Transtyp Avstämning - Slutavstämning. Det här gör att det kommer att bli lättare att hitta slutavstämningar, beroende på vilken avstämning det ligger under. Dimensionen - Slutavstämning inkommen finns kvar.
  • Vi jobbar med att statusen Avslutad - avvisad kommer att synas i Diver under "transaktion - Status". Vi ser samtidigt över ordningen på mapparna för att öka användarvänligheten.
  • Vi har uppdaterat utseendet i den interna korttidsbarometern. Det här ska göra så att det blir enklare för dig att utskilja statistiken och de olika staplarna i diagrammen.
  • Proof of Concept (PoC) för handläggarstöd för Korttidsarbetet har tagits fram och testning pågår.
    PoC är ett utkast på en ny funktion som är efterfrågad. Innan funktionen utvecklas måste den kunna presenteras för bedömning om det stämmer med vad som är beställt.

Ett Proof of concept (PoC) för att förbättra prestandan med Birt-rapporterna har tagits fram. Syftet med det här är att utvärdera nya sätt att ta fram rapporterna på.

PoC är ett utkast på en ny funktion som är efterfrågad. Innan funktionen utvecklas måste den kunna presenteras för bedömning för att se om det stämmer med vad som är beställt.

Ett arbete pågår för att utreda hur GDPR-sökningarna kan göras effektivare, säkrare och hur resultatet av sökningarna ska presenteras.