Nedskrivningar – ny lösning på plats i april

Vi saknar en funktion för att följa upp nedskrivningar i ärenden i Nyps 2020. I de fall där nedskrivningar finns har handläggarna själva gjort beräkningarna. Vi planerar att han en lösning för det här i slutet av april

– Än så länge gäller det inte jättemånga ärenden. Men med tiden blir de fler och fler, säger Anders Runnholm, utbildningsansvarig vid Nypscentralen.

Vad är nedskrivningar?

Nedskrivningar finns inom vissa företagsstöd. De justerar hur mycket av ett utbetalt stöd finansiären kan återkräva vid en given tidpunkt.

– Ett exempel är ett företag som får stöd och köper en maskin. Sen, ett par år senare, säljer företaget maskinen. Då används nedskrivningen för att beräkna hur mycket maskinen är värd. Det beloppet kan i sin tur krävas tillbaka, säger Anders Runnholm.

Nedskrivningar är en uppgift som ofta efterfrågas av företagens revisorer. De behöver den för att få ihop bokslutet.

April - ny funktion plats

I slutet av april kommer vi kunna ha en lösning på plats i Nyps 2020. Nedskrivningsplanen för ärendet kommer att publiceras på samma plats i Nypsbarometern som engagemangsuppgifterna.

– Nedskrivningsplanen sträcker sig över fem år. Det här beror på riktlinjer i gällande förordningar. Vill ni på användarorganisationerna använda en annan nedskrivningstakt behöver ni göra beräkningar själva.

Medskick till dig som jobbar för en användarorganisation

Vi uppmanar dig att se över registreringen av vissa ärenden. I förarbetet med lösningen upptäckte vi en del ärenden som registrerats som investeringsstöd, men som sett till det beviljade beloppet, lika gärna skulle kunna vara mikrostöd.

De här stöden är kopplade till olika regler. Därför är det en god idé att se över att allt har blivit rätt.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor.