Region Norrbotten testar kulturmedel i Nyps 2020

Region Norrbotten har nu kulturmedel i Nyps 2020. Efter utvärdering hoppas vi att fler regioner kan få samma lösning.
– Ansökningar har kommit in och handläggningen är i full gång. I nästa steg hoppas och tror vi att fler regioner kommer vara intresserade, säger Anders Runnholm.

Porträttbild på en man.

Anders Runnholm

Det har funnits intresse från regioner att ha kulturmedel i Nyps 2020 sen vi rullade ut projektmedlen vid årsskiftet 2018/2019. Då hade vi kontakt med åtminstone tre intresserade regioner.

– I januari 2020 var jag på besök hos Region Norrbotten och visade det befintliga systemet. Utifrån det kunde vi se att det behövdes några små anpassningar för att deras kulturmedel skulle gå att hantera i Nyps 2020, säger Anders Runnholm, utbildningsansvarig vid Nypscentralen.

Vad mer exakt är det vi har gjort?

– Vi har utgått från ett färdigt formulär i Min ansökan och Nyps 2020. Därifrån formulerade vi om frågor och tog bort uppgifter som inte är aktuella inom kulturmedlen.

Anpassning trots hög belastning

Under 2020 och 2021 har vi på Nypscentralen behövt prioritera utvecklingen av stödet för korttidsarbete. Men med planering, tålamod och att vi inte behövde utveckla något nytt för kulturmedel, utan som sagt, anpassa ett redan färdigt formulär har vi kunnat få in stödtypen i vårt system.

– Vi vill rikta ett stort tack till Region Norrbotten. Med deras hjälp har vi tagit fram ett formulär som kan fungera för flera organisationer. Förhoppningsvis ser organisationerna nyttan med att samla sin stödhantering i Nyps 2020. Sen är vi medvetna om att det finns potential för framtida förbättringar, säger Anders Runnholm.

Vad har vi för förhoppningar framåt?

– I första hand att hanteringen fungerar bra för Region Norrbotten. Den första omgången ansökningar har kommit in och handläggningen är i full gång. I nästa steg hoppas och tror vi att fler regioner kommer att vara intresserade av att ansluta och köra sina kulturprojekt i våra system.

Mer läsning

Artikel där Region Norrbotten berättar om arbetet.

Vad är kulturmedel?

Kulturmedel är finansiering som kulturutövare, som till exempel, föreningar och organisationer kan söka hos regioner för olika kulturprojekt och kulturinsatser.