30 juni – förbättringar lanseras

I versionen vi släpper 30 juni kommer några förbättringar i Nyps 2020. De ska hjälpa dig att få en bättre struktur och överblick av dina ärenden.

Nyps 2020 - bättre ordning

Under tiden vi har arbetat med korttidsstödet har handläggarna fått väldigt många ärenden att hantera. Det här har lett till att vi behövt skapa ett sätt för dem att få en bättre struktur. Vi har valt att även införa de här förbättringarna för alla som arbetar i Nyps 2020 – inte bara korttids-handläggare.

Egna listor

Funktionen gör det möjligt att skapa egna listor och kategorisera dina ärenden i dem. Funktionen finns tillgänglig i fliken Mina ärenden. Vid dina tilldelade ärenden kan du trycka på tre blå prickar bredvid tilldela-symbolen. Där kan du skapa en eller flera egna listor och lägga in ärenden i dem. När ett ärende lagts i en lista syns det i den, men inte under ordinarie tilldelningar (Ansvarig handläggare, ekonom, hanteras av). När ärendet tas bort ur en lista hamnar det under tilldelningarna som vanligt.

Porträttbild av en man.

Andreas Duvhammar

Notiser

Funktionen gör att du kan fästa små anteckningar på ärenden du är tilldelad. Den här funktionen nås även den via de tre prickarna. Notiserna är till för eget bruk och försvinner vid expediering. De kan enkelt redigeras eller raderas.

– Med de här förbättringarna kan du få en bättre struktur på dina ärenden. Du behöver till exempel inte använda andra system som Word, Excel eller liknande för att samla anteckningar om ditt ärende. Förbättringarna kommer finnas för alla som använder Nyps 2020, säger Andreas Duvhammar, verksamhetsspecialist och operativ produktägare vid enheten Data och systemstöd.

Företagsstöden – nya kort på Mina sidor

Vi har kopierat korten för korttidsarbete till företagsstöden i Min ansökan. Både i utseende - men även hur de fungerar i koden. Med kort menar vi vyn du ser när du loggar in i Min ansökan. Där kan sökande bland annat se handläggare och status för sitt ärende.

– Det här har vi gjort då korttids-korten helt enkelt är bättre. Ändringen ska ge en bättre upplevelse för de som söker företagsstöd, säger Andreas Duvhammar.