Region Norrbotten – nöjda med kulturmedel i Nyps 2020

Region Norrbotten hanterar sina kulturmedel i Nyps 2020. De handlägger nu de ansökningar som har kommit in.
­– Vi gillar lösningen. Vi har allt i samma system och handläggarna är nöjda, säger Stina Almkvist, strateg, Region Norrbotten.

Porträttbild på en kvinna.

Stina Almkvist

Region Norrbotten har tidigare hanterat sina kulturmedel i Kulturdatabasen – ett äldre egenutvecklat system. Det skulle stängas vid årsskiftet 2020/2021. Inför stängningen av systemet tog kulturenheten kontakt med oss på Nypscentralen för att se över möjligheten att få in kulturmedel i Nyps 2020.

– Tillsammans med Anders Runnholm på Nypscentralen kom vi fram till att vi behövde anpassa ett befintligt formulär för att det skulle funka för oss, säger Stina Almkvist, strateg vid Avdelningen för regional utveckling.

Hur har arbetet med kulturmedlen gått?

– Både vi och Tillväxtverket har haft mycket att göra under pandemin. Så det tog längre tid än vi tänkte oss. Men samarbetet har fungerat väldigt bra och vi är nöjda med hur det blev. Det gick bra för oss att ta fram frågorna och strukturen på formuläret och vi har testat det mot sökande.

Med hjälp av det anpassade formuläret kan regionen lättare följa upp och samla statistik och uppgifter samt utvärdera ärenden.

– Det är bra att vi har allt i samma system och enkelt kan följa upp det vi frågar efter. Det är viktigt. Och nu när handläggarna har lärt sig systemet tycker de att det är effektivt och roligt att jobba i, säger Stina Almkvist.

Skulle ni rekommendera den här lösningen till andra regioner?

– Absolut. Saknar man ett system för kulturmedel eller har ett som inte fungerar bra är det här en jättebra lösning. Jag har varit i kontakt med andra regioner som är intresserade och tycker att det är bra att vi är först ut med att testa det här.

Region Norrbotten har redan haft sin första ansökningsomgång i Nyps 2020. Den var öppen från mitten av april till 15 maj. Under månaden kom det in 66 ansökningar som nu handläggs.

– Vi tycker att ansökningarna ser bättre ut än de gjorde tidigare. Majoriteten av de sökande har gjort ett bra jobb. De som inte riktigt har förstått, vilket är förståeligt då det här är något helt nytt, har vi kunnat hänvisa till filmerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anders Runnholm har tagit fram, avslutar Stina Almkvist.

Mer läsning

Läs även artikeln där Anders Runnholm vid Nypscentralen berättar om arbetet.

Vad är kulturmedel?

Kulturmedel är finansiering som kulturutövare, som till exempel, föreningar och organisationer kan söka hos regioner för olika kulturprojekt och kulturinsatser.