EU 2021 - 2027 – arbetet nu och framåt

Hittills har vi lagt mycket kraft på att förbereda den framtida utvecklingen av EU:s programperiod 2021 - 2027. Framåt kommer du kunna ta del av förbättringar Nyps 2020. Läs även om hur du kan bidra i det arbetet.

Porträttbild på en man.

Daniel Madsén.

Hittills har arbetet med EU:s nya strukturfondsperiod handlat om att återanvända befintlig funktionalitet i Nyps. Med andra ord har utvecklingsteamet prioriterat att renovera och underhålla systemet så att det går att vidareutveckla.

– Framåt ser vi ett behov av att utveckla fler stödtyper. Tidigare var EU-stöden uppdelade i två typer av stöd, Regionala strukturfondsprogram och Territoriella samarbetsprogram. Under den här programperioden ska vi hantera 16 olika program hos fem förvaltande myndigheter, säger Daniel Madsén, produktägare.

Vilken förbättring tror vi kommer göra störst nytta för de som jobbar i Nyps 2020?

– Vi ser ett behov av att användare ska kunna hantera texter i formulär och dokument. Generella förbättringar har även redan lanserats i och med korttidsstödet. Till exempel möjligheten att göra egna ärendelistor och att avslutade ärenden inte längre visas i handläggarnas listor, säger Daniel Madsén.

För de sökande

Det finns inget spikat datum för när projekt kan söka finansiering från Tillväxtverket. Men prognosen är att det ska gå från 1 april 2022. Det beror dock på när EU-kommissionen godkänner EU-programmen.

Involvera dig i arbetet med programperioden

Du som användare kan hålla dig informerad om vad som händer i arbetet genom att delta i Tillväxtverkets demos och läsa nyheter på Nypscentralens webbplats. Under demosarna kan du lyfta förslag och frågor du har. Du kan även skicka in förslagen till oss på Nypscentralen.

– Nyps används av 45 olika användarorganisationer. Det gör det svårt att omhänderta förslag från enskilda användare eller myndigheter. Men vi gör vårt bästa. Vi jobbar även i tvärfunktionella arbetsgrupper som gemensamt hittar problem och gör förbättringar utifrån dem, säger Daniel Madsén.

Tips

Kom ihåg att du kan se vad vi utvecklar för EU 2021 - 2027. På sidan får du en grov överblick om vad det är vi jobbar med.