EU – förbättringar under första kvartalet 2022

Arbetet med EU:s programperiod 2021 - 2027 är i full rullning. Vi fokuserar på utvecklingen av de nya programmen och siktar även på att förbättra tid- och aktivitetsplaner och projektbudgeten.

Porträttbild på en man.

Daniel Madsén.

Under första kvartalet av 2022 ser vi i huvudsak tre områden vi behöver jobba med och förbättra.

  • Fortsatt arbete med nya program och ansökanstyper.
  • Förbättra tid- och aktivitetsplan i ansökan om stöd.
  • Förbättringar i projektbudget.

Du kan läsa mer om områdena och få en grov uppskattning om vad vi utvecklar på programperiodens utvecklingssida.

Varför prioriterar vi de här områdena?

- Vi ser ett större fokus på uppföljning i kommande programperiod. Det första steget mot bättre datakvalitet är genom nya processer, bättre interaktion och ett mer inkluderande språk, säger Daniel Madsén, produktägare.

- Sen är projektbudget och aktiviteter centrala för att beskriva ett projekt, som senare går att följa, avslutar han.