Ändring av behörigheter, nytt glossary och mer i Diver

Teamet Nyps analys, som bland annat ansvarar för Diver, har målet att införa flera nya uppdateringar innan årsskiftet. Bland annat kommer det att ändras vad du med behörighet i Diver kan se.

Porträttbild på en kvinna.

Åsa Wiklund.

Ändringar i behörigheter

Behörigheterna i Diver kommer att uppdateras. Ändringen innebär att du enbart kan se information kopplad till ärenden inom din organisation. Det här kommer även att påverka Nypsportalen.

– Vi gör det här för att kunna separera olika organisationers stöd. Ändringen kommer att motsvara hur det redan ser ut i rapportgeneratorn. Där syns endast ärenden som är kopplade till den egna organisationen, säger Åsa Wiklund, produktägare.

Nytt glossary

Glossariet (ordlistan under Hjälp i Diver) kommer att förändras. Vår tidigare lösning var svår att hantera och följa, både för admin och användare.

– Den nya lösningen kommer att plocka uppgifter direkt från Diver - på både modeller och verksamhetsnamn. En ny kolumn som heter Teknisktnamn kommer också att inkluderas för att underlätta utveckling av glossariet, säger Åsa Wiklund.

I nuläget finns en POC (proof of concept) av det nya glossariet - den ska testas och sen driftsättas. När det nya glossariet är driftsatt finns det på samma plats i dykboken som det gamla.

– Förbättringarna kommer att innebära nya begrepp i dimensionerna. Du kommer även via verksamhetsbegreppen se vilka modeller som använder sig av samma begrepp, säger Åsa Wiklund.

Ny grund för rapportgeneratorn

Rapportgeneratorn byter grund från Birt till Apex - om allt går som tänkt sker det innan nyår. Det här kommer att påverka utseende, prestanda och möjligheten att anpassa och spara rapporter som ofta plockas ut.

Du kan fortfarande ladda ned rapporterna direkt till Excel.