Förbättringar gjorda i Diver under hösten 2021

Du har under hösten kunnat märka av nya funktioner och tillägg i Diver. Nedan har vi kort sumerat dem och vad de innebär.

 • m5081 Handläggningstider.
 • m5080 Handläggningstider detaljer.
 • m5040 Loggningshistorik.

ERUF-modellen m0331 har utökats med:

 • Dimensioner för ERUF Horisontella kriterier.
 • Dimensioner för ERUF Statsstöd.
 • Dimension för Coronavirus.
 • Dimension för Utlysning.

ERUF-modellen m0331 har utökats med:

 • Dimensioner för ERUF Horisontella kriterier.
 • Dimensioner för ERUF Statsstöd.
 • Dimension för Coronavirus.
 • Dimension för Utlysning.

ERUF-modellen m0341 har utökats med:

 • Dimensioner för ERUF Horisontella kriterier.
 • Dimensioner för ERUF Statsstöd.
 • Dimension för Coronavirus.
 • Dimension för Utlysning.
 • Transaktionstypen Återöppnat ärende.

 • Transaktionstypen Återöppnat ärende.

 • Dimensionen Paragraf för företagsstöden i Nyps 2020.
 • Dimensionen Senaste ekonomirapport inkommen har utökats med värden från Nyps.
 • Dimensionen Senaste utbetalningsperiod start har utökats med värden från Nyps.
 • Dimensionen Senaste utbetalningsperiod stop har utökats med värden från Nyps.
 • Dimensionen Hanteras av har ändrats så att fullständiga namn visas från Nyps i de fall de finns.
 • Nytt mått Senaste sökt belopp för ej beslutade utbetalningar hämtar värden både från Nyps och Nyps2020.

 • Dimensionen Paragraf för företagsstöden i Nyps 2020.
 • Dimensionerna start- och stopdatum för projektmedel från Nyps.

Skicka in åsikter

Vi har upplevt vissa buggar när vi bytt databas. Hittar du några fel eller något som har bytt värde väldigt hastigt - vänligen kontakta oss.