Mer information om Sveriges nya stödkarta

Vi har tidigare gått ut med information om att en ny stödkarta för perioden 2022 - 2027 har godkänts. I den här nyheten har vi samlat mer information om ändringarna som är bra för dig att veta om.

Läs tidigare nyhet.

Aktuellt - beviljning av regionalt investeringsstöd och särskilt investeringsstöd till små och medelstora företag

  • Kommissionen har godkänt Sveriges stödkarta för perioden 2022-2027.
  • 22 december 2021 fattade regeringen beslut om ändringar i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd. Och för förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar. Ändringarna träder i kraft 25 januari 2022.
  • Beviljning av nya regionala investeringsstöd är fortsatt möjlig i stödområde A och B. Det här är i enlighet med stödnivåerna som nu anges i förordning 2015:211. Det här gäller tills de nya ändringarna träder i kraft 25 januari 2022.