Transparensredovisning – lägre tröskelbelopp

Sen 29 juli 2021 gäller lägre tröskelbelopp för transparensredovisning av beslut om stöd till olika företag. Du som jobbar med det här hittar viktig information i texten nedan.

Företag inom jordbruks-, fiskeri- och vattenbrukssektorerna kan få stöd i enlighet med vissa artiklar i Den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER). 29 juli 2021 trädde en GBER-ändring i kraft. Ändringen handlar om lägre tröskelbelopp för transparensredovisning av beslut om stöd för tidigare nämnda företag.

Se artikel 9 GBER, Konsoliderad version av GBER Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

De nya tröskelvärdena ska tillämpas i enlighet med övergångsbestämmelsen i artikel 58 GBER.

Aktuella stödförordningarna med respektive stödgivande myndighet.

Förordning

Stödgivande myndighet

Förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag

Tillväxtverket

Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

Tillväxtverket, regioner, Gotlands kommun

Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

Tillväxtverket, regioner, Gotlands kommun

Förordning (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Jämtlands län