Kontrolluppgifter inkomstår 2021 – skicka senast 31 januari

Förra året gjorde nästan alla regioner utbetalningar till enskilda näringsidkare. De här utbetalningarna måste redovisas till Skatteverket.

Nypscentralen har tagit fram listor för år 2021 för varje region. Listorna innehåller stödmottagare och utbetalt belopp.
Regionerna själva ansvarar för att lämna kontrolluppgifterna till Skatteverket. Det går att lämna uppgifterna via Skatteverkets e-tjänst eller på blankett. Sista dag att lämna kontrolluppgifterna är 31 januari.

Få ditt underlag

Kontakta Nypscentralen genom servicesidan (Easit) så skickar vi underlaget.