Problem med ekonomirapporter, förskott och återkrav

För närvarande finns flera problem inom EU-stöden och projektmedel i Nyps 2020. Vi planerar att rätta till felen i en uppdatering 9 februari.

Fel vi har identifierat:

  • Sammanställning i ekonomirapport visas inte.
  • Belopp för avräkning av förskott ger fel belopp att betala ut.
  • Avräknad kvittad reglering beräknas inte korrekt.