10 februari - förbättringar i Nyps

10 februari lanserade vi ett flertal förbättringar i Nyps 2020 och Min ansökan. Läs om dem nedan och hör av dig till oss vid frågor och funderingar.

Ladda ner alla dokument från dokumentsidan

Klickar du på knappen Ladda ner dokument på på dokumentsidan i Nyps 2020 får du upp en ruta där alla dokument i ärendet syns. Rutan innehåller en checkbox där alla dokument är ikryssade automatiskt. Du kan självklart kryssa i och ur checkboxarna för vilka dokument du vill ladda ner.

När du trycker OK laddas alla valda dokument ner i en zip-fil. Den kommer ha samma namn som ärende-ID:t.
Funktionen är framförallt till för att hjälpa hanteringaen av överklaganden inom korttidsstödet där handlingar ska lämnas ut via Public360. Men alla som arbetar i Nyps 2020 kan använda den.

Historiksida i EU- och företagsstöden

Ökad spårbarhet efterfrågas i ERUF och företagsstöden - nu är det här möjligt. Den aktuella funktionen utvecklades för korttidsstödet men finns nu även för EU-stöden och företagsstöden.

Funktionen kommer inte att vara perfekt eftersom den i dagsläget ärvt generella händelser från korttidsstödet såsom tilldelningar och statusar, men saknar loggning av händelser som är stödspecifika inom EU och företagsstöd.

Vi vill ha in åsikter från er användare gällande historikdelen. Utifrån dem kan vi släppa olika förbättringar i kommande releaser.

Förbättrat sök

Nu kan du även söka på ”Hanteras av” och ”Ekonom” i sökfliken

Förenklade tjänsteanteckningar

I dagsläget finns det bara en lista med sparade förenklade tjänsteanteckningar (FTA). Listan är generell för alla handläggningsuppgifter. Den kan bli ganska lång och påverkar smidigheten i systemet. VI har nu ändrat så att det finns en separat lista per handläggningsuppgift istället.

Det innebär att listan med tjänsteanteckningar handläggare har sparat kommer att försvinna. Du behöver alltså, på nytt, spara de förenklade tjänsteanteckningarna du vill ha per handläggningsuppgift.

Nyps 2020 - bättre tangentborsnavigering

Alla fokuserbara element går att navigera till med tangentbordet. De markeras med blå ram. För att ta dig fram i nyps 2020 med tangentbordet:

  • TAB = framåt
  • SHIFT + TAB = bakåt
  • ENTER = Klicka på länkar och knappar
  • SPACE = Aktivera dropdown
  • ESC = Hoppa ur dropdown

Nya snabbkommandon för att nå olika delar i Nyps 2020:

  • CTRL + H = Huvudmeny
  • CTRL + U = Undermeny
  • CTRL + M = Sidomeny (Meny)
  • CTRL + I = Innehåll
  • CTRL + S = Spara (fanns tidigare)

Företagsstöden i Min ansökan - varningsruta om du försöker stänga signerasidan innan inskick.

Telefonsupporten har noterat att sökande inom företagsstöden ofta signerar manuellt trots att de använder BankID. Troligen beror det på att sökande inte läser all information utan klickar direkt på ”Skicka”. Gör man det här viset försvinner möjligheten att signera med BankID.

Som lösning på problemet har vi fört över en dialogruta från korttidsstödet till företagsstöden. Nu kommer kommer det alltså upp en varning om sökande försöker lämna signeringssidan innan de kommer till steget ”inskickat”. Förhoppningen är att fler sökande ska skriva under med BankID efter den här ändringen.