17 mars - Nyps 2020 och Min ansökan uppdateras

Torsdag 17 mars klockan 16.30 till 20.00 kommer Nyps 2020, Nyps och Min ansökan ligga nere. Du kan inte arbeta i systemen under tiden.

Kom ihåg att Nyps-ikonen försvinner från din dator när systemen tas ner.