Senaste förbättringarna från Nyps analys

Nyps analys är teamet som jobbar med utdata för nypssystemen och relaterade tjänster. De har under våren infört ett gäng olika förbättringar du kan ta del av.

Tre stora vårleveranser

Ny rapportgenerator

Vi har tagit fram en ny rapportgenerator. Anledningen till det här arbetet är att vi har bytt mjukvara från Birt till Apex. Det har påverkat utseendet och ger dig, som användare, möjlighet att anpassa och spara rapporter som ofta plockas ut.
Du kan som vanligt ladda ned rapporterna direkt till Excel. Efter feedback från er sker regelbundet mindre uppdateringar och förbättringar av sidan.

Ändringar i behörigheter

Behörigheterna har uppdaterats. Du kan nu endast se den egna organisationens uppgifter i Diver och Nypsportalen. Möjlighet att utöka behörigheterna finns - kontakta oss för mer information.

Ny statistikportal för inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik är en extern sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som samlar data och redovisar gästnätter, beläggning och kapacitet för turismen i Sverige. Datan, i portalen, har Nyps analys tagit fram. Tjänsten har sen utvecklats i ett samarbete mellan oss och flera andra enheter vid Tillväxtverket.

Förbättringar i Diver

  • Vi har gjort ändringar i dykboken. Nu hittar du gamla modeller under området ”arkiverat”.
  • En annan nyhet är modellen Nyps 2020 ERUF 2021–2027. Den kommer att fyllas på med data när uppgifter finns i Nyps 2020.
  • Ärendemodell, M0331, ERUF 2014-2020 har utökats med återkrav, reglerat via kvittning, reglerat via inbetalning och reglerad förlust.
  • Ny modell - M0344 med ERUF-indikatorer. Indikatorer är mätvärden som följs upp för att se vad pengarna har lett till. Till exempel antal nya företag som får stöd.
  • Modellen M0343, Geografisk schablon, PROJ & ERUF2014-2020 kompletteras med Projektmedel 2020. Modellen M0343 har även utökats med återöppnat, nettobeviljat, nettoåterfört och medfinansiering.
  • Modellen M0338, Finansieringsmodell ERUF 2014-2020, hämtar uppgifter från senaste ärendebeslut.
  • Modellen M5030, ärendemodell Nyps & Nyps2020, har nya dimensioner: konkurs och spärrdatum, NUTS områden (Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter), lokal klassificering första ärendebeslut och antal ansökan om utbetalning.

Kontakt

Vid frågor, förbättringsförslag och åsikter kan du alltid höra av dig till oss.