Ny funktion - kompletteringar för företagsstöd

11 april lanseras kompletteringar för företagsstöden i Nyps 2020 och Min ansökan. Att du som handläggare kan begära kompletteringar via Nyps 2020 och att den sökande sen skickar in dem via Min ansökan gör att vi ökar säkerheten i våra system och minskar personberoendet.

Porträttbild på en man.

Anders Runnholm

Vi vet sen tidigare att en betydande del av ärendena inom företagsstöden behöver kompletteras. De senaste åren har företagsstöden haft ett inflöde på cirka 4 000 - 5 000 ärenden per år.

- Vi har byggt en lösning där du som handläggare slipper ta emot kompletteringar i till exempel din inkorg. Nu kan du begära dem via Nyps 2020 och få in dem på samma plats. Vi har valt att testa den här lösningen i företagsstöden på grund av storleken på ärendeinflödet, säger Anders Runnholm, utbildningsansvarig vid Nypscentralen.

Fördelen med att jobba med kompletteringar direkt i Nyps 2020 är flera.

- Det minskar bland annat risken för mänskliga fel. Vi säkerställer också att de kompletterande uppgifterna kommer in på ärendet de hör till. På så vis minimeras risken att de faller mellan stolarna, säger Anders Runnholm.

Vi säkerställer även att begäran om komplettering kommer fram till dem det berör och att begäran har skickats ut.

Kort förklaring - hur fungerar kompletteringsflödet?

Du som handlägger företagsstöd i Nyps 2020 kan begära kompletteringar från den sökande via systemet. Den sökande får då ett mejl om att de behöver logga in på Min ansökan och se över ärendet. Väl där ser den sökande vad hen ska göra och skickar in kompletteringen till dig.
Vill du har mer detaljer om hur kompletteringsflödet fungerar kan du se vår utbildningsfilm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kan den sökande skicka in kompletteringar när hen vill?

- Nej, länken till kompletteringsformuläret i Min ansökan öppnas bara när handläggaren efterfrågar en komplettering. Hade vi inte gjort så här hade handläggaren behövt öppna sina ärenden för att se om, och i så fall vad, som inkommit - det är inte hållbart, säger Anders Runnholm.

Vägen fram mot ett bättre och smidigare arbete

I och med införandet av kompletteringar i företagsstöden tar vi ett steg mot ett förbättrat flöde i Nyps 2020 och Min ansökan. Vi är fullt medvetna om att lösningen inte är fulländad, men ser ändå att vi tar viktiga steg framåt.

- Vi vill uppmana dig som handlägger företagsstöd att använda funktionen. Berätta sen för oss om dina intryck och synpunkter. Får du synpunkter från sökande får du gärna vidarebefordra dem också, avslutar Anders Runnholm.

Utifrån återkopplingen vi får kan vi börja kika på hur kompletteringsflödet kan förbättras. Samla gärna ihop era synpunkter och skicka in dem via supportsidan (Easit), så ska vi se till att de tas omhand.

På sikt strävar vi efter att kompletteringsflödet ska införas i fler stöd.

Risker det nya kompletteringsflödet löser

I dagsläget sker all hantering av kompletteringar vid sidan om systemet - ofta via e-post. Det medför några riskmoment i hanteringen:

  • All kommunikation sker vid sidan av systemet, ofta via handläggarens och den sökandes e-post. Det medför att dokument riskerar att tappas bort, till exempel om handläggaren blir sjuk eller går på ledighet.
  • Vi kan aldrig fullt ut garantera att en e-postadress verkligen är kopplad till en sökande.
  • Alla manuella rutiner som byggs upp utanför systemet har den mänskliga faktorn inblandad, vilket innebär att det blir fel ibland. Det gäller att ha koll på vilken information som ska in på vilket ärende. Har handläggaren många ärenden blir det mycket att hålla reda på.